ประกาศเผยแพร่แผนซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0314)


29 Sep 63
150

ประกาศเผยแพร่แผนซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0314)

1

63-0314 ประกาศแผน

42 ครั้ง