ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี ๒๕๖๓ หรือ Digital Government Awards 2020 (DGA/63/0322)


22 Sep 63
189

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี ๒๕๖๓ หรือ Digital Government Awards 2020 (DGA/63/0322)

1

DGA-63-0322 ประกาศเผยแพร่แผนฯ

58 ครั้ง