ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจัดซื้อระบบจัดการ ห้องประชุม ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0293)


2 ก.ย. 63
173
1

DGA-63-0293 ประกาศเผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้าง

50 ครั้ง