ประกาศแผนจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยบริหารจัดการ Active Directory และรองรับการบริหารจัดการ Office ๓๖๕ แบบรายปี ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0295)


31 Aug 63
198

ประกาศแผนจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยบริหารจัดการ Active Directory และรองรับการบริหารจัดการ Office ๓๖๕ แบบรายปี ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0295)

1

63-0295 ประกาศแผน

37 ครั้ง