ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบจัดการแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0201)


8 มิ.ย. 63
192
1