ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านเอกสารการนำเสนอ และบริหารจัดการแบบรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0203)


18 May 63
221

จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านเอกสาร                 การนำเสนอ และบริหารจัดการแบบรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

1

63-0203 ประกาศแผน

124 ครั้ง