ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) (DGA/63/0193)


27 เม.ย. 63
241

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) (DGA/63/0193)

1

63-0193 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

91 ครั้ง