ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0133


27 Jan 63
239

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0133

1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ DGA-63-0133

144 ครั้ง