ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0133


27 ม.ค. 63
1234

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0133

1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ DGA-63-0133

12345 ครั้ง