ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างบริการวงจรสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0051)


27 ก.ย. 62
336

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างบริการวงจรสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0051)

1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ

147 ครั้ง