ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับ จำนวน 7 คัน ระยะเวลา 6 เดือน DGA/63/0009


23 ก.ย. 62
300

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับ จำนวน 7 คัน ระยะเวลา 6 เดือน DGA/63/0009

1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ

124 ครั้ง