ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างพัฒนาระบบ CITIZENinfo ระยะที่ ๒ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/62/0117)


3 ม.ค. 62
1234

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างพัฒนาระบบ CITIZENinfo ระยะที่ ๒  ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/62/0117)

1

62-0117 ประกาศแผน

12345 ครั้ง