ประกาศเผยแพร่แผนจ้างพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Government Chat: G-Chat) (DGA/62/0130)


27 ธ.ค. 61
266

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Government Chat: G-Chat) (DGA/62/0130)

1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ

68 ครั้ง