อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง (Onsite Storage Backup) สำหรับให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ G-Cloud (Openstack) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)(DGA/62/0112)


19 Dec 61
347

อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง (Onsite Storage Backup) สำหรับให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ  G-Cloud (Openstack) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)(DGA/62/0112)

1

62-0112 ประกาศเผยแพร่แผน

95 ครั้ง