ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses สำหรับให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ (DGA/62/0077)


12 Nov 61
329
1

ประกาศแผน

121 ครั้ง