ประกาศเผยแพร่แผน จ้างผลิตตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart KIOSK) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0067)


7 Nov 61
323
1

ประกาศแผน

113 ครั้ง