ประกาศเผยแพร่แผน จ้างผลิตตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart KIOSK) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0067)


7 พ.ย. 61
316
1

ประกาศแผน

113 ครั้ง