ประกาศเผยแพร่แผนจ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินการคัดเลือกและโอนย้ายเจ้าหน้าที่จากโครงสร้างองค์กรปัจจุบันสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ (DGA/62/0054)


12 Oct 61
345

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินการคัดเลือกและโอนย้ายเจ้าหน้าที่จากโครงสร้างองค์กรปัจจุบันสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ (DGA/62/0054)

1

ประกาศเผยแพร่แผน

132 ครั้ง