ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a Service บนระบบ G-Cloud ของ สพร. (DGA/62/0021)


4 Sep 61
736
1