ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a Service บนระบบ G-Cloud ของ สพร. (DGA/62/0021)


4 ก.ย. 61
619
1