ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) DGA/62/0020


3 ก.ย. 61
556
1

ประกาศแผน

176 ครั้ง