ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA/62/0283)


21 Aug 62
456

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA/62/0283)

1

ประกาศเผยแพร่ฯ

180 ครั้ง