ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับพัฒนาระบบและอุปกรณ์ไอทีสำหรับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0282)


15 ส.ค. 62
420
1