ประกาศเผยแพร่แผนจ้างจัดกิจกรรมการกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(DGA/62/0256)


24 Jul 62
179

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างจัดกิจกรรมการกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ  ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(DGA/62/0256)

1

62-0256 ประกาศแผน

123 ครั้ง