ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อโปรแกรม DNS/DNSSEC ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/62/0257)


19 Jul 62
145
1