ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธี e-bidding (DGA/62/0247)


27 Jun 62
185

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธี e-bidding (DGA/62/0247)

1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ

97 ครั้ง