ประกาศแผนจัดจ้างพัฒนาระบบควบคุมและจัดการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Control and Management) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0194)


25 Apr 62
358

ประกาศแผนจัดซื้อจ้างพัฒนาระบบควบคุมและจัดการข้อมูลภาครัฐ  (Government Data Control and Management) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0194)

1