ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ (DGA/62/0192)


11 เม.ย. 62
1234

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ (DGA/62/0192)

1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ

12345 ครั้ง