ประกาศแผนจัดจ้างผลิตตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart KIOSK)ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (DGA/62/0156)


22 มี.ค. 62
260

ประกาศแผนจัดจ้างผลิตตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart KIOSK)ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (DGA/62/0156) 

1