ประกาศแผนจัดจ้างผลิตตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart KIOSK)ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (DGA/62/0156)


22 Mar 62
267

ประกาศแผนจัดจ้างผลิตตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart KIOSK)ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (DGA/62/0156) 

1