ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ภาครัฐ สำหรับรองรับการทำงานแบบ Active-Active Datacenter (DGA/62/0171)


26 Feb 62
298

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ภาครัฐ สำหรับรองรับการทำงานแบบ Active-Active Datacenter (DGA/62/0171)

1

ประกาศเผยแพร่แผน DGA-62-0171

153 ครั้ง