ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ภาครัฐ สำหรับรองรับการทำงานแบบ Active-Active Datacenter (DGA/62/0171)


26 ก.พ. 62
1234

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ภาครัฐ สำหรับรองรับการทำงานแบบ Active-Active Datacenter (DGA/62/0171)

1

ประกาศเผยแพร่แผน DGA-62-0171

12345 ครั้ง