ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) (DGA/62/0144)


23 Jan 62
129

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) (DGA/62/0144)

1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ DGA-62-0144

38 ครั้ง