ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไมโครโฟนและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับห้องประชุมชั้น 18 (DGA/61/0370)


27 Sep 61
730

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไมโครโฟนและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับห้องประชุมชั้น 18 (DGA/61/0370)

1

ประกาศเผยแพร่แผน

265 ครั้ง