ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและแท็บเล็ตพีซีสำหรับเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/61/0348)


21 ก.ย. 61
829
1

ประกาศแผน

308 ครั้ง