ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อหน่วยเก็บข้อมูล (Disk) เพื่อขยายหน่วยจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง (Storage) สำหรับให้บริการระบบบริการกลางภาครัฐ ผ่านเครือข่าย GIN ของ สพร. (DGA/61/0349)


18 Sep 61
740

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อหน่วยเก็บข้อมูล (Disk) เพื่อขยายหน่วยจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง (Storage) สำหรับให้บริการระบบบริการกลางภาครัฐ ผ่านเครือข่าย GIN ของ สพร. (DGA/61/0349)

1

61-0349 ประกาศเผยแพร่

242 ครั้ง