ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างดำเนินการประเมินศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้มีศักยภาพสูงยุคดิจิทัล Digital Talent Assessment) DGA/61/0331


7 ก.ย. 61
920

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างดำเนินการประเมินศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้มีศักยภาพสูงยุคดิจิทัล Digital Talent Assessment) DGA/61/0331

1

ประกาศเผยแพร่แผน DGA-61-0331

271 ครั้ง