ประกาศเผยแพร่แผนซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) DGA/62/0016


24 ส.ค. 61
605

ประกาศเผยแพร่แผนซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) DGA/62/0016

1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ

190 ครั้ง