ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำชั้น 16 17 18 และชั้น 19 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ DGA/62/0009


24 Aug 61
588
1