ประกาศเผยแพร่แผน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (All-in-One) จำนวน ๑๘๕ เครื่อง ระยะเวลา ๓๕ เดือน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0010)


24 ส.ค. 61
581
1

ประกาศเผยแพร่แผน

190 ครั้ง