ประกาศแผนจัดจ้างผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบสกู๊ปข่าวเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริการลางผ่านเครือข่าย GIN โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/61/0291)


17 ก.ค. 61
548
1

DGA-61-0291 ประกาศแผนจัดจ้าง

189 ครั้ง