ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level) รุ่นที่ 2


17 Jul 61
167

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level) รุ่นที่ 2

1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ DGA-61-0301

35 ครั้ง