ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างดำเนินการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการเกี่ยวกับงานด้านรัฐบาลดิจิทัลการปรับเปลี่ยนภารกิจองค์กรและบริการโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการกลางภาครัฐ (DGA/61/0283)


11 Jul 61
569
1

ประกาศแผน

183 ครั้ง