ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างดำเนินการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการเกี่ยวกับงานด้านรัฐบาลดิจิทัลการปรับเปลี่ยนภารกิจองค์กรและบริการโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการกลางภาครัฐ (DGA/61/0283)


11 ก.ค. 61
1234
1

ประกาศแผน

12345 ครั้ง