ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) (1) DGA/61/0290


9 Jul 61
501

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) (1) DGA/61/0290

1

ประกาศเผยแพร่แผน

149 ครั้ง