ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบ CIITZEN info ระยะที่ 1 จองสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/61/023)


5 ก.ค. 61
1234

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบ CIITZEN info ระยะที่ 1 จองสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/61/023)

1

61-0263 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

12345 ครั้ง