ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ TDGA และปรับปรุงระบบ e-learning ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (EGA/61/0258)


13 มิ.ย. 61
685
1

ประกาศเผยแพร่แผน

207 ครั้ง