ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษา MA HW (Gin Gateway,VPN Gateway และระบบตรวจสอบและยืนยัวตัวบุคคลเข้าใช้งาน (TACACS+)) (EGA/61/0237)


10 พ.ค. 61
737

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษา MA HW (Gin Gateway,VPN Gateway และระบบตรวจสอบและยืนยัวตัวบุคคลเข้าใช้งาน (TACACS+)) (EGA/61/0237)

1

1.61-0237 ประกาศแผน

150 ครั้ง