ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 1 สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA-61-0206)


30 Mar 61
690
1

ประกาศเผยแพร่แผน

187 ครั้ง