ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายอุปกรณ์เครือข่ายปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารงานย่อคำพิพากษา พร้อมจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมสำรองกู้คืนข้อมูลและดำเนินการย้ายข้อมูลคำพิพากษาของศาลฎีกา ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA-61-0208)


23 Mar 61
829
1

ประกาศเผยแพร่แผน

177 ครั้ง