ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (G-Chat) (EGA-61-0193)


15 มี.ค. 61
824
1

ประกาศเผยแพร่แผน G chat

185 ครั้ง