ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าพื้นที่จัดทำศูนย์สำรองข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA-61-0194)


15 มี.ค. 61
1234
1

ประกายเผยแพร่แผน เช่าพื้นที่

12345 ครั้ง