ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าพื้นที่จัดทำศูนย์สำรองข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA-61-0194)


15 Mar 61
922
1

ประกายเผยแพร่แผน เช่าพื้นที่

220 ครั้ง