ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) (EGA-61-0184)


14 มี.ค. 61
330
1

ประกาศเผยแพร่แผน (kiosk)

47 ครั้ง