ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อลิขสิทธิ์บำรุงรักษาเครื่องมือเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tool) สำหรับโครงการบูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (EGA/61/0136)


23 ม.ค. 61
715

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อลิขสิทธิ์บำรุงรักษาเครื่องมือเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tool) สำหรับโครงการบูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐ  (EGA/61/0136)

1