ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบกระจายโหลดสำหรับระบบคอมพิวเตอรืเสมือน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ระยะที่ ๒) (61/0124)


15 ม.ค. 61
573

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบกระจายโหลดสำหรับระบบคอมพิวเตอรืเสมือน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ระยะที่ ๒) (61/0124)

1