ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผน จัดซื้ออุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ของ สรอ. (EGA/61/0098)


6 ธ.ค. 60
256
1

ประกาศยกเลิกแผน

17 ครั้ง