ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผน จัดซื้ออุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ของ สรอ. (EGA/61/0098)


6 Dec 60
261
1

ประกาศยกเลิกแผน

17 ครั้ง